Η πρόσβαση των φοιτητών γίνεται κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού ( username / password ) που διαθέτει ο κάθε φοιτητής από την εγγραφή του στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Αν είστε νέος χρήστης, κατά την πρώτη είσοδο σας με τα στοιχεία του λογαριασμού σας θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση του προφίλ σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και γίνεται μόνο μία φορά κατά την πρώτη είσοδο με τα νέα στοιχεία.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού χρήστη ( password ) μέσω του αντίστοιχου πίνακα διαχείρισης της Ηλ. Γραμματείας, καθώς η βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Καταλόγου ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία των μελών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλ. Γραμματείας του Ιδρύματος.

Last modified: , 7 2013, 01:43