Αν μπείτε ως "Επισκέπτης", τότε για να μπείτε στη συνέχεια με τα δικά σας στοιχεία (username και password), ώστε να έχετε όλα τα δικαιώματα του χρήστη, θα πρέπει να προσέξετε πως καταχωρείτε τα στοιχεία σας!

Ο συνδυασμός για παράδειγμα: username:"guest" και password: "(mypassword)" ΔΕΝ θα σας εισάγει στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Θα πρέπει το username και το password να είναι τα δικά σας! Για παράδειγμα:username:"myusername" και password: "mypassword".

Last modified: , 1 2006, 07:45