Ο ορισμός καθηγητή μπορεί να γίνει μόνο από το Διαχειριστή του συστήματος.

Προϋποθέσεις για τον ορισμό καθηγητή:

  1. Να έχετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο σύστημα. Είναι ίδια με τα αντίστοιχα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε στο ΤΕΙ Σερρών. Συνεπώς όποιος έχει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΕΙ Σερρών μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας.
  2. Να έχετε μπει μία τουλάχιστον φορά στο σύστημα ως χρήστης (διενέργεια λειτουργίας εισόδου/ login), έτσι ώστε να έχετε καταχωρίσει τα στοιχεία σας (ο  Διαχειριστής θα πρέπει να βρει τα στοιχεία σας καταχωρημένα, ώστε να σας αλλάξει κατάσταση από απλό χρήστη σε καθηγητή).

Αφού ικανοποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις, στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση elearning@teiser.gr. Στο e-mail πρέπει να γράψετε:

  1. το όνομά σας
  2. τον τίτλο του μαθήματος
  3. το Τμήμα στο οποίο εντάσσεται το μάθημα

Για να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΕΙ Σερρών επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (23210 49160).

Αν έχετε απορίες ή συναντήσετε προβλήματα σχετικά με τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επικοινωνήστε με το Διαχειριστή της πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση elearning@teiser.gr.

Last modified: , 1 2006, 07:43