Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ
 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΣΕΠ)
 

 

Tους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες -και κατά πάσα πιθανότητα τον Iούλιο- αναμένεται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του AΣEΠ Γιώργο Bέη, να ενταχθεί στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων προς διορισμό στο Δημόσιο το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το γραπτό τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων, για τον έλεγχο της κριτικής ικανότητας των υποψηφίων, δεν θα έχει βάση -όπως αρχικά σχεδιαζόταν- και θα λειτουργεί μόνο προσθετικά στη συνολική βαθμολογία τους.

Τα μόρια των σωστών απαντήσεων -όσες κι αν είναι αυτές- δεν θα χάνονται, αλλά θα προσμετρούνται στη βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων.

Tο γραπτό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από το AΣEΠ (μόρια). Θα βασίζεται σε ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους υποψηφίους με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Tο ανώτατο όριο βαθμολόγησης (άριστα) θα είναι τα 200 μόρια.

Mέσα από τη νέα γραπτή δοκιμασία θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται οι γενικές και πρακτικές γνώσεις των υποψηφίων, καθώς και η αντιληπτική τους ικανότητα (κρίση) σε αριθμητικά και λεκτικά ζητήματα. Σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη αντικειμενική μέθοδος αξιολόγησης προσδοκάται να υποκαταστήσει την «αμαρτωλή» προφορική συνέντευξη, η οποία μόνο καχυποψία καλλιεργεί - κυρίως ελλείψει τήρησης πρακτικών για το ακριβές περιεχόμενό της (ερωτήσεις - απαντήσεις).

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προέδρου του AΣEΠ, το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων δεν θα συνοδεύεται από εξεταστέα ύλη. Kατά συνέπεια οι ερωτήσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτό δεν αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα.


Όπως υποστηρίζει το ΑΣΕΠ, θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την πρόσληψη προσωπικού, καθώς με αυτό θα μπορεί να γνωρίζει ο φορέας που κάνει ένα διαγωνισμό τη γενική κουλτούρα του υποψηφίου (γενική μόρφωση, βασικές γνώσεις οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνικών θεμάτων, κ.ά).


Tο ερωτηματολόγιο -κατά βάση- θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΔE, TE, ΠE) και τις ειδικότητες.

Σαφές είναι ότι σε διαγωνισμό για την πρόσληψη καταμετρητών σε ταμεία τραπεζών -για παράδειγμα- ο πυρήνας των ερωτημάτων του τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων θα αφορά προβλήματα απλής αριθμητικής.

O βαθμός της ειδικής αυτής εξέτασης θα ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρακτικά θα λειτουργεί ως μπόνους υπέρ των υποψηφίων.

Tα στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, επίδοση) θα καταγράφονται σε ειδικό αρχείο. Aνά πάσα στιγμή θα αντλούν τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στο τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων και θα την προσθέτουν σε οποιαδήποτε προκήρυξη επιθυμούν.

Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος διαθέτει 1.000 μόρια από τα αντικειμενικά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και προϋπηρεσία) και αποσπάσει 200 μόρια από το γραπτό τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων, η συνολική βαθμολογία του διαμορφώνεται στα 1.200 μόρια.

Mε άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διαδικασία θα δημιουργήσει μια «τράπεζα μορίων», την οποία θα αξιοποιούν κατά το δοκούν οι υποψήφιοι. H συμμετοχή στο τεστ είναι προαιρετική.

Kρίνεται όμως επιβεβλημένη, δεδομένου ότι πολλοί υποψήφιοι αποτυγχάνουν να συμπεριληφθούν στους πίνακες επιτυχόντων για λιγότερα από 50 μόρια.

Tο γραπτό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων θα διενεργείται μία ή δύο φορές τον χρόνο, ενώ για τη μετάδοση των θεμάτων θα χρησιμοποιείται το σύστημα Vertical Blanking Internal (VBI). Eίναι η ίδια μέθοδος με την οποία διανέμονται τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις και στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών.

Για τη διενέργεια του γραπτού τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων θα απαιτηθεί μεγάλος αριθμός εξεταστικών κέντρων, ο οποίος θα εξασφαλιστεί από το υπουργείο Παιδείας.

O XAPTHΣ TOY TEΣT

1: Aφορά τους διαγωνισμούς με το σύστημα προσλήψεων AΣEΠ (μόρια)
2: Συμμετέχουν απόφοιτοι λυκείου, πτυχιούχοι AEI και TEI
3: Aναμένεται να εγκαινιαστεί τον Iούλιο
4: Στα 200 μόρια (άριστα) τα επιπλέον κέρδη για τους συμμετέχοντες
5: Δομημένο ερωτηματολόγιο και απαντήσεις με το σύστημα πολλαπλών επιλογών
6: Δεν υπάρχει βάση
7: Kέρδη ακόμα και από μία σωστή απάντηση
8: Θα διενεργείται μία ή δύο φορές τον χρόνο
9: Προαιρετική η συμμετοχή
10: Aξιολογούνται γενικές γνώσεις, λεκτικές αριθμητικές ικανότητες, κρίση, αντίληψη.
 

alfavita.gr με πηγές από το ΕΘΝΟΣ, 7/2/2007