Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Το Erasmus έφθασε το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων σπουδαστών
 
Σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνέχισε την επιτυχή πορεία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 διευκολύνοντας περισσότερους από 162.000 Ευρωπαίους σπουδαστές και 27.000 πανεπιστημιακούς να μεταβούν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή να διδάξουν.

Για πρώτη φορά το Erasmus υποστήριξε επίσης περίπου 20.000 σπουδαστές να πραγματοποιήσουν περιόδους εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε άλλες χώρες και κατέστησε δυνατό για σχεδόν 5.000 μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού να συνεχίσουν την κατάρτιση τους στο εξωτερικό. Οι ανταλλαγές σπουδαστών μέσω του Erasmus, συνυπολογίζοντας σπουδές και περιόδους εργασίας στο εξωτερικό, αυξήθηκαν κατά 5,2 % σε σύγκριση με την περίοδο 2006/07, ενώ μόνο η αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών ήταν 2,1 %. Με βάση αυτά τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στα μέσα του 2009 το Erasmus υπερέβη το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων σπουδαστών.

Σχολιάζοντας τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία , ο κ. Ján Figel', Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία, δήλωσε: « Όλο και μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών της Ευρώπης είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ανταλλαγές Erasmus. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει βοηθήσει 2 εκατομύρια σπουδαστές να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και περιόδους εργασίας αφότου εγκαινιάστηκε, το 1987, καθιστά το Erasmus μια περίπτωση επιτυχίας της Ευρώπης. Η έρευνα δείχνει σαφώς ότι όχι μόνο οι ίδιοι οι μετακινούμενοι αλλά επίσης και τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα και η κοινωνία ως σύνολο επωφελούνται σημαντικά από αυτή την διεθνική κινητικότητα. Τώρα πλέον θα επιθυμούσαμε να στηριχτούμε στην επιτυχία του Erasmus και να προσφέρουμε παρόμοιες ευκαιρίες σε όλους τους νέους που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για μαθησιακούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό, ξεκινήσαμε πρόσφατα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη βέλτιστη στρατηγική επίτευξης του στόχου αυτού».

Τα στοιχεία αναφορικά με την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Επιτροπή, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου των 21 ετών από το 1987 έως το 2008, περίπου 1.846.600 σπουδαστές επωφελήθηκαν μιας περιόδου σπουδών μέσω του προγράμματος Erasmus. Κατά την περίοδο 2007/08, 162 695 σπουδαστές του Erasmus φοίτησαν στο εξωτερικό. Ενώ ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 2,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται, με 10 χώρες να εμφανίζουν αρνητική πρόοδο. Σε άλλες χώρες, εντούτοις, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, ο αριθμός των εξερχόμενων σπουδαστών Erasmus για σπουδές παρουσίασε άνοδο.

Μεταξύ των νέων ευκαιριών που προσφέρονται από το Erasmus, η σπουδαστική κινητικότητα για περιόδους εργασίας έφτασε τις 20.002 υποτροφίες μαθητείας κατά την περίοδο 2007/2008 και είναι πιθανόν να αυξηθεί στο μέλλον. Ίσως να υπήρξε μια μετακίνηση από την κινητικότητα σπουδών προς την κινητικότητα περιόδων εργασίας στο πλαίσιο του Erasmus. Επιπλέον, με την εισαγωγή της κατάρτισης προσωπικού το Erasmus απευθύνεται πλέον σε όλους στην ανώτερη εκπαίδευση. Κατά την περίοδο 2007/2008, 4.883 μέλη του προσωπικού ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης μετέβησαν σε επιχειρήσεις και συνεργαζόμενα ιδρύματα στο εξωτερικό για να καταρτιστούν.

Ο αριθμός των αναθέσεων διδασκαλίας συνέχισε να αυξάνεται κατά ποσοστό ανώτερο του 5 %. Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2007/2008 27.157 διδάσκοντες μετέβησαν στο εξωτερικό για να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Από τη στιγμή που θεσπίστηκε αυτό το είδος ανταλλαγής σχεδόν 200.000 διδάσκοντες και λοιπό πανεπιστημιακό προσωπικό έλαβαν μέρος σ' αυτό. Με ένα σύνολο 182.697 σπουδαστών κατά την περίοδο 2007/08 η κινητικότητα σπουδαστών Erasmus αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5%, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους σπουδαστικών ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων εργασίας. Συγχρόνως το επίπεδο της μηνιαίας επιχορήγησης για τους σπουδαστές Erasmus αυξήθηκε σημαντικά, σε πάνω από 250 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο για αμφότερους τους τύπους σπουδαστικής κινητικότητας μαζί. Αυτό οφειλόταν στη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού Erasmus για ενέργειες κινητικότητας, σε 372 εκατομμύρια ευρώ το 2007 με την εισαγωγή του προγράμματος της ΕΕ για μάθηση καθόλη τη διάρκεια του βίου.

Οι χώρες που αποστέλλουν τους περισσότερους σπουδαστές Erasmus ως ποσοστό του σπουδαστικού πληθυσμού τους είναι το Λιχτενστάιν (6,43 %), η Αυστρία (1,77 %), η Τσεχική Δημοκρατία (1,54 %) και η Ισπανία (1,41 %).

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/07/30/1696905.htm