Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Προϋποθέσεις λειτουργίας των κολεγίων
 
Προϋποθέσεις λειτουργίας των κολεγίων
Τα βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης

Του Αποστολου Λακασα (Καθημερινή, 17 Οκτ. 2008)

Καθηγητές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, αίθουσες, γραφεία, εργαστήρια και βιβλιοθήκες συγκεκριμένων προδιαγραφών, ειδικές υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα παραπάνω είναι ορισμένοι από τους όρους που θέτει το υπουργείο Παιδείας στα κολέγια, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν άδεια λειτουργίας. Οι όροι περιλαμβάνονται στην απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, η οποία εξειδικεύει τον πρόσφατο νόμο 3696/2008 για την ίδρυση και λειτουργία των κολεγίων. Η απόφαση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον χώρο. «Απ' όσο γνωρίζω, ελάχιστα πληρούν τους κτιριακούς όρους που θέτει», ανέφερε ενδεικτικά χθες στην «Κ» ιδιοκτήτης κολεγίου. Μάλιστα, τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων είχαν χθες σύσκεψη για το θέμα με τον γ.γ. υπ. Παιδείας κ. Δημήτρη Πλατή, και ζήτησαν από την ηγεσία του υπουργείου να υπάρξει διάλογος και να τους δοθεί χρονικό περιθώριο προσαρμογής -πιθανότατα τρία χρόνια- στους όρους (κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ως προς τα κτίρια) της υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα, η «Κ» παρουσιάζει βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης (καθώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τους αύλειους χώρους, τα εργαστήρια, τους χώρους εκπαίδευσης, διοίκησης κ.λπ.). Συγκεκριμένα τα σημεία «αιχμής» είναι τα ακόλουθα:

- Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολεγίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη και εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τριετίας (άρθρο 1, παρ. 1).

- Ολοι οι διδάσκοντες πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου, αναγνωρισμένου, ισότιμου, ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος και να έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική, ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των διδασκόντων σε κάθε κολέγιο, δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ για διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που οι διδάσκοντες δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, αυτοί πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους (άρθρο 3, παρ. 1).

- Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 30% από τον συνολικό αριθμό των διδασκόντων σε κάθε κολέγιο πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, ισότιμο και ομοταγές αλλοδαπό ίδρυμα από το οποίο ποσοστό τουλάχιστον 10% πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε διδακτορικό δίπλωμα. Οι διδάσκοντες σε κολέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ (ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα) πρέπει να έχουν επίσης τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ευρωπαϊκό ίδρυμα και την αντίστοιχη σύνθεση με αυτό σε επίπεδο προσόντων (άρθρο 3, παρ. 2). Δηλαδή, εάν στο ευρωπαϊκό ΑΕΙ το 100% των καθηγητών έχουν διδακτορικό, το ίδιο πρέπει να ισχύει και στο ελληνικό κολέγιο.

- Το κτίριο ή τα κτίρια του κολεγίου πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του κολεγίου. Σε περίπτωση πολυώροφων κτιρίων όλοι οι χρησιμοποιούμενοι όροφοι πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσης του κολεγίου (άρθρο 5, παρ. 3α).

- Απαγορεύεται η συστέγαση κολεγίου με φροντιστήριο ή με οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός αν πρόκειται για κυλικείο (άρθρο 6, παρ. 2).

- Ολοι οι χώροι του κολεγίου πρέπει να είναι απολύτως προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος εγγεγραμμένοι σπουδαστές με αναπηρία (άρθρο 17).

- Η υπουργική απόφαση επαναφέρει και τον όρο του ν. 3696/2008 για κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από κάθε κολέγιο.

- Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κολεγίων ορίζεται 9μελής επιτροπή με τετραετή θητεία. Για πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι μέλος της επιτροπής, που συμμετέχει σε αυτή εκπροσωπώντας επαγγελματικό φορέα, είναι και ιδιοκτήτης κολεγίου που συνεργάζεται με ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών

Για «λογική εξόντωσης» έκαναν λόγο ορισμένοι ιδιοκτήτες κολεγίων βλέποντας τους όρους που θέτει η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. «Εαν τηρηθούν κατά γράμμα οι όροι, το 99% των κολεγίων θα κλείσει», τόνισε στην «Κ» ιδιοκτήτης κεντρικού κολεγίου. «Οι κτιριολογικές προϋποθέσεις δεν είναι κακές, αλλά είναι υπερβολικές καθώς πρέπει να τις καλύψουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, που είναι η προθεσμία για την υποβολή του φακέλου για άδεια λειτουργίας», ανέφερε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς. Ο Σύνδεσμος προσβλέπει σε πιο επιεικείς όρους ή μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής σε μερικά σημεία τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις υποδομές των κτιρίων. Ως παράδειγμα όρου δύσκολα εφαρμόσιμου και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα, οι ιδιοκτήτες αναφέρουν την απαίτηση για υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, υπάρχουν αντιδράσεις για τα ακαδημαϊκά προσόντα των καθηγητών, παρότι το προσωπικό πολλών κολεγίων τα έχει.

Για το θέμα, ο Σύνδεσμος ζητεί συνάντηση και με τον υπουργό κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη παρά το γεγονός ότι ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Δημήτρη Πλατή.