Οδηγός ρυθμίσεων για την αποδοχή του cookie της πλατφόρμας

 

 

Βήμα 1

Από το μενού επιλέξτε «Εργαλεία» και μέσα εκεί επιλέξτε Επιλογές Ιντερνετ»

Βήμα 2

Στο νέο παράθυρο επιλέξτε «Εμπιστευτικότητα» και πατήστε το κουμπί «Τοποθεσίες) 

Βήμα 3

Στο νέο παράθυρο γράψτε στο πεδίο με τίτλο «Διεύθυνση τοποθεσίας Web» τη διεύθυνση http://elearning.teiser.gr.  

Πατήστε «Αποδοχή».

Η διεύθυνση μεταφέρεται στο κάτω μέρος («διαχειριζόμενες τοποθεσίες Web»).

Πατήστε  ΟΚ

Τέλος της διαδικασίας!