Η συμπλήρωση του προφίλ των χρηστών είναι απαραίτητη!

 

Η συμπλήρωση του προφίλ σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που αγνοήσετε αυτή την διαδικασία και ξεχάσετε τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε τα στοιχεία σας, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εισαχθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Παρακάτω υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τα πεδία της διαμόρφωσης του προφίλ σας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Γενικά (General):

                Τα πεδία  Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Πόλη/χωριό, Επιλέξτε μια χώρα και Περιγραφή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η Εικόνα σας(Picture of) :

              Μπορείτε να αναζητήσετε εικόνα (επιλέγοντας το κουμπί Browse) και να την προσθέσετε στο προφίλ σας, έτσι ώστε οι υπόλοιποι συνδεδεμένοι χρήστες να 

              βλέπουν την εικόνα σας και όχι κάποια ουδέτερη εικόνα που τοποθετείτε αυτόματα από το σύστημα, η οποία είναι ίδια για όλους.

 

Ενδιαφέροντα (Interests) :

 Στο πεδίο αυτό μπορείτε να εισάγετε κάποια ενδιαφέροντα σας, χωρίζοντας τα με κόμμα.

 

Επιπλέον προαιρετικά πεδία (Optional) :

Αν επιθυμείτε να εισάγετε περισσότερους τρόπους επικοινωνίας, επιλέξτε το κουμπί “Show Advanced”, ώστε να εμφανιστούν τα πεδία του τμήματος Optional.

Για παράδειγμα στα πεδία αυτά μπορείτε να εισάγετε μια ιστοσελίδα σας και το χαρακτηριστικό σας σε κάποιο messenger.

 

Αφού ολοκληρώσετε τη παραπάνω διαδικασία, επιλέξτε το κουμπί «Τροποποίηση του προφίλ» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.