Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (E)
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓ)

 This course requires an enrolment key


Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η αξιοποίηση των γνώσεών σας, από προη­γούμενα μαθήματα που διδαχθήκατε στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, με στόχο τη πρόταση διαφορετικής μορφής οργάνωσης της Τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και του αυτοματισμού, ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο που έχει κληθεί να παίξει, με την ταχύτερη, ορθότερη και οικονομικότερη κατά το δυνατόνδιαχείριση των υποχρεώσεών της.

Κάθε προσπάθεια οργάνωσης του χώρου στηρίζεται στο επαρκές γνωσιολογικό επίπεδο του ερευνητή και στην αναγνώριση των επί μέρους στοιχείων του, ώστε με την κατάλληλη οργάνωσή τους, να επιτευχθεί γρήγορη και συνολική εκμετάλλευση τους (αρχειοθέτηση, ανάκληση, ενημέρωση, αναθεώρηση, συσχέτιση, αστυνόμευση, λήψη απόφασης κ.λ.π.).

This course requires an enrolment key