Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) (Θ)
(GIS Applicatio)

Γράψτε μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος.