Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) (Ε)
(GIS applic(εργ))

Γράψτε μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος.