Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ε)
(Χωροταξία (Ε))

Το εργαστηριακό αυτό μάθημα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με το κύριο θεωρητικό μάθημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού. Περιλαμβάνει ορισμένες ασκήσεις και δραστηριοτήτες σε επιλεγμένα επιμέρους αντικείμενα που σχετίζονται με την χωρική ανάλυση και σχεδιασμό