Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Θ)
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)

 This course requires an enrolment key

     Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του 1ου και 2ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

     Σκοπός η συμβολή του απόφοιτου στην ανάπτυξη μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. 


This course requires an enrolment key