Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Business IS)