Εισαγωγή στη Λογιστική
(Εισ Λογιστική)

 This course allows guest users to enter

Σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές το σύστημα καταγραφής των δοσοληψιών και των μεταβολών της περιουσίας μιας οικονομικής μονάδας.
Στόχος του είναι να αποκτήσουν τη δεξιότητα σχεδιασμού του λογιστικού κυκλώματος και να εξάγουν το οικονομικό αποτέλεσμα μιας περιόδου.
Δίωρη εβδομαδιαία θεωρία και δίωρες Ασκήσεις Πράξης.

This course allows guest users to enter