Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ- Εργ UNIX
(Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ- Εργ UNIX)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στα βασικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων τύπου Unix-Linux με εμβάθυνση στην χρήση του Κελύφους Γραμμής Εντολών (Command Shell) και την σύνταξη Προγραμμάτων Σεναρίου Κελύφους (Shell Scripts).