Τεχνολογία Λογισμικού
(ΠΡ1000)

 This course requires an enrolment key

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τη στιγμή που γεννάται η ανάγκη για τη δημιουργία κάποιου προϊόντος λογισμικού, μέχρι τη στιγμή που αυτό παύει να χρησιμοποιείται και κλείνει τον κύκλο ζωής του.

Παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες που μπορούν να υιοθετηθούν για να μετατρέψουν ένα σύνολο απαιτήσεων που έχει δοθεί από έναν πελάτη σε λογισμικό που ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

This course requires an enrolment key