ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡΟΦ.)

Γράψτε μια σύντομη περιγραφή του μαθήματός σας.