Λογιστική
(Λογιστική)

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση και επεξήγηση των εννοιών της χρηματοοικονομικής λογιστικής, του γενικού λογιστικού σχεδίου και της λογιστικής εταιριών. Ειδικότερα επιδιώκεται η επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων της λογιστικής επιστήμης όπως εξελίσσεται μέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην συνέχεια, εξειδικευμένα θέματα εταιριών αναλύονται διεξοδικά με σκοπό την πληρέστερη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών. Στα πλαίσια του μαθήματος, εξετάζεται η αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων της σύστασης, λειτουργίας, χρηματοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, της εκκαθάρισης και φορολόγησης όλων των εταιρικών μορφών.