Διοικητική Oικονομική
(Διοικητική Oικονομική)

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στη λήψη διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα μορφών αγοράς, κόστους, αριστοποίησης αποφάσεων, επενδυτικών κινδύνων, διαχείρισης αποθεμάτων και προγραμματισμού.