Προγραμματισμός Ι - Εργαστήριο
(Προγραμ.Ι -εργ)

Γράψτε μια περιεκτική παράγραφο που να παρουσιάζει το μάθημά σας στους φοιτητές.