Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική
(Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική)

 This course allows guest users to enter


Το μάθημα «Στοιχεία Δικαίου-Δίκαιο Πληροφορικής και Επικοινωνιών»είναι ένα νομικό μάθημα. Ως στόχο έχει ναμεταδώσει αρχικώς βασικές νομικές γνώσεις («Στοιχεία Δικαίου») στους σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παραπέρα τις ειδικές γνώσεις, οι οποίες αφορούν τους δεσμευτικούς νομικούς κανόνες που διέπουν τις κάθε λογής δραστηριότητες που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες («Δίκαιο Πληροφορικής και Επικοινωνιών»).Στα πλαίσια του α’ διδακτικού σκέλους («Στοιχεία Δικαίου») ο σπουδαστής θα γνωρίσειτις βασικές νομικές έννοιες και θα εξοικειωθεί με τους κυριότερους νομικούς τεχνικούς όρους ,ενώ στα πλαίσια του β’ διδακτικού στόχου θα μπορεί να δίνει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα που σχετίζονται με το κύριο αντικείμενό του (Πληροφορική και Επικοινωνίες) και εύλογα τον απασχολούν . Στο εγχειρίδιο που διανέμεται στους σπουδαστές δεν γίνεται στεγανός διαχωρισμός των δύο σκελών του μαθήματος ,αλλά ταυτόχρονη παρουσίασή τους. Ο σπουδαστής παράλληλα με την πρώτη γνωριμία με την Επιστήμη του Δικαίου (Νομική Επιστήμη) εισάγεται και στον ειδικό κλάδο που ονομάζουμε «Δίκαιο Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή αλλιώς «Ηλεκτρονικό Δίκαιο».

This course allows guest users to enter