ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος