Εδαφομηχανική (Θεωρία και Εργαστήριο)
(Εδαφομηχανική)


Βασικές έννοιες Εδαφομηχανικής. Μέθοδοι ανάλυσης της συμπεριφοράς του εδάφους σε φορτία κατασκευών. Αναλύσεις παραμορφώσεων και ευστάθειας υπό αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες. Παραδείγματα εφαρμογών: Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας θεμελιώσεων, υπολογισμός καθιζήσεων και εξέλιξη τους με το χρόνο. Τοίχοι αντιστήριξης. Ευστάθεια πρανών.