Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
(Βάσεις Δεδομ ΙΙ)

Γράψτε μια περιεκτική παράγραφο που να παρουσιάζει το μάθημά σας στους φοιτητές.