Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Επιλογή Γ)
(Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Επιλογή Γ))


Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στην χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την αριθμητική προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών. Παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την μόρφωση του φέροντος οργανισμού κτιρίων και την σωστή προσομοίωσή τους, ενώ παράλληλα γίνονται οι απαραίτητες αναφορές σε θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού των κατασκευών (βάση του ΕΑΚ 2000).