Μεταγλωττιστές
(Μεταγλωττιστές)

Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές. Βασική δομή ενός μεταγλωττιστή. Λεξική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις, πεπερασμένα αυτόματα, γεννήτριες λεξικών αναλυτών (Flex). Συντακτική ανάλυση, γραμματικές ανεξάρτητες συμφραζομένων, ασαφείς γραμματικές, προβλέπουσα καθοδική ανάλυση και αναδρομικότητα, ανοδική ανάλυση, έλεγχος τύπων, γεννήτριες συντακτικών αναλυτών (Byacc). Δημιουργία και βελτιστοποίηση ενδιάμεσου κώδικα. Δημιουργία κώδικα χαμηλού επιπέδου.