Αντοχή Υλικών
(Αντοχή Υλικών)

Σκοπός του μαθήματος: Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των διαφόρων καταπονήσεων στα δομικά έργα, η κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών και η ανάπτυξη σχετικών μεθόδων υπολογισμού.