Οργάνωση Παραγωγής
(Οργάν.Παραγωγής)


Το μάθημα της Οργάνωσης Παραγωγής αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών σε προβλήματα και αναλύσεις σχετιζόμενες με την σχεδίαση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση των λειτουργιών της παραγωγής και να προβάλλει την ανάγκη για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων αυτών. Επιπλέον οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια ουσιώδη γνώση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Συστήματα Παραγωγής κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία τους, καθώς και των μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων αυτών.