Διοικηση Επιχειρήσεων
(Διοικηση Επιχ.)


Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Σκοπός του είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της Διοικητικής Επιστήμης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και η αξιοποίηση τους στην λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.