Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων (πρ. Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ) (εργαστήριο)
(Ασφ&ΔιαχΔικτ)

Το εργαστηριακό αυτό μάθημα έχει σαν στόχο του:

(α) την εξοικείωση των σπουδαστών με ένα σύγχρονο, επαγγελματικού επιπέδου πρόγραμμα προσομοίωσης διακριτών γεγονότων εξειδικευμένο στην προσομοίωση και ανάλυση της λειτουργίας δικτυακών πρωτοκόλλων και υποδομών, και

(β) την εμβάθυνση σε θέματα ανάλυσης, λειτουργίας και επιδόσεων δικτυακών πρωτοκόλλων, όπως και σε θέματα ασφάλειας σε δικτυακά περιβάλλοντα.