Τεχνολογίες Διαδικτύου (εργαστήριο)
(Τεχνολογίες Διαδικτύου (εργ))

Ο χώρος αυτός είναι υπό κατασκευή. Οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στα site των κ.κ. Πολίτη και Χειλά:

http://teachers.teicm.gr/chilas/diktya_ΙI_lab.htm

και στους δικτυακούς τόπους των διδασκόντων κάθε εργαστηριακού τμήματος.