Δίκτυα Η/Υ Ι (εργαστήριο)
(Δίκτυα Ι (εργ))

Ο χώρος αυτός είναι υπό κατασκευή. Το υλικό και οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στο site του κ. Κ. Χειλά:

http://www.teiser.gr/icd/staff/chilas/diktya_I_lab.htm

και στους δικτυακούς τόπους των διδασκόντων κάθε εργαστηριακού τμήματος.