Φυσική ΙΙ (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(fysiki II)

Γράψτε μία συνοπτική περιγραφή του μαθήματος.