Μετάδοση Θερμότητας
(Μετάδοση Θερμότ)

Το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών μηχανισμών μετάδοσης θερμότητας (αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία) και τη μεθοδολογία υπολογισμού της μετάδοσης θερμότητας σε διάφορες εφαρμογές.