Αναγνωριση προτυπων (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(recognize.idol)

Γράψτε μία συνοπτική περιγραφή του μαθήματος.