Δικτυα ΙΙΙ (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(networks III)

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τρέχοντα θέματα αιχμής στην τεχνολογία των Δικτύων. Επίσης να τους φέρει σε επαφή με θέματα διαχείρισης και ασφάλειας στα δίκτυα. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

* Να έχουν μια καλή αντίληψη του αντικειμένου και να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης δικτύων.
* Να γνωρίζουν βασικά θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τη σύνδεση Η/Υ σε διαδίκτυα καθώς και βασικές αρχές αντιμετώπισής τους.
* Να αντιλαμβάνονται τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο.