Εισαγωγή στην πληροφορική (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(indr.comp.sc)

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών εννοιών της πληροφορικής και τον ορισμό της ως επιστήμης μέσα από την ιστορική εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων που την συνθέτουν. Αναλύονται οι κλάδοι της πληροφορικής και παρουσιάζεται το μέγα εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις οποίες διεισδύει. .