Προγραμματισμος ΙΙ (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(programming II)

Γράψτε μία συνοπτική περιγραφή του μαθήματος.