Εισαγωγή στην Πληροφορική (Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεεκπαίδευσης)
(pliroforiki)


Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς και η εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σημαντικά τα κοινωνικά δεδομένα και διαμορφώνουν νέες τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα έχει σκοπό την γνωριμία του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και καθώς υπάρχει μια συνεχής αύξηση του όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, ο φοιτητης θα πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις των τεχνολογιών ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την διά βίου εκπαίδευση του