Τεχνολογίες Διαδικτύου (πρώην Δικτυα ΙΙ, Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(networks II)

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα θέματα της δρομολόγησης πακέτων σε δίκτυα, με έμφαση στη δρομολόγηση στο Διαδίκτυο. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται μια πρώτη γνωριμία με νέες τεχνολογίες δικτύων, με θέματα ασφάλειας και διαχείρισης δικτύων. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν:

· Να γνωρίζουν τα πιο κοινά πρωτόκολλα δρομολόγησης πακέτων και να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και τη λειτουργία τους.

· Να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων.

· Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον δικτύου.