Δίκτυα H/Y (Έργο: Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης)
(CN-I)

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με τις τεχνολογίες δικτύων δεδομένων. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει:

· Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές δομημένης καλωδίωσης.

· Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα του προτύπου OSI / ISO για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων πρωτοκόλλων.

· Να γνωρίζουν τη λειτουργία δικτυακών πρωτοκόλλων και τεχνολογιών όπως τα δίκτυα τύπου Ethernet και Token Ring.

· Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του διαδικτύου (αρχές διευθυνσιοδότησης, υποδικτύωσης, κύριες εφαρμογές, ...).

· Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον δικτύου.