Αρχιτεκτονικη υπολογιστων (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(architect.compu)

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή σε θέματα εσωτερικής δομής, αρχιτεκτονικής,  οργάνωσης, και κατασκευής των σύγχρονων υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών τους. Εμβαθύνει στις αρχές σχεδίασης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και των υπομονάδων τους, στους τρόπους επικοινωνίας υπομονάδων και περιφερειακών συσκευών, τις τεχνολογίες κατασκευής υπομονάδων Η/Υ, και τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής. Αναλύει θέματα όπως βασικά και συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα, Αρχιτεκτονική και δομή των μικρο-επεξεργαστών, μονάδες ελέγχου, δομή και στάδια εκτέλεσης των εντολών γλώσσας μηχανής, τρόποι προσπέλασης μνήμης, αρχιτεκτονικές RISC, σήματα ελέγχου-διακοπών, τρόποι επικοινωνίας ROM και cache, και οι βασικοί δίαυλοι επικοινωνίας. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά στην δομή και λειτουργία του Μ/Ε 8088 και τον προγραμματισμό του σε γλώσσα μηχανής. Επίσης γίνεται περιγραφή του εκπαιδευτικού/αναπτυξιακού συστήματος BGC-8088 που χρησιμοποιείται στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος.