Διοίκηση Παραγωγής - Λειτουργιών (Εργο: Προηγμενες Υπηρεσιες Τηλεκπαιδευσης)
(Operations_Mgmt)


Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο συστημάτων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται : ο σχεδιασμός προϊόντος και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται : η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής.