• Μπορούν να το παρακολουθήσουν οι σπουδαστές της Σχολής εχνολογικών Εφαρμογών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα Επιχειρηματικότητα Ι, οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και οι σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα Τεχνικοοιοκονομικές Μελέτες.
    Μπορούν, επίσης, να το παρακολουθήσουν οι σπουδαστές που υποβάλλουν επιχειρηματικές ιδέες στο Γραφείο Διασύνδεσης.
    Ανήκει στα προαιρετικά. Η βαθμολογία του εμφανίζεται, αλλά δεν προσμετράται για το βαθμό πτυχίου.